ВР КОНСУЛТ

ВР КОНСУЛТ е бранд на компанията - ВР ГРУП ООД


"ВР ГРУП" ООД е търговско дружество предоставящо финансови и счетоводни услуги, одит, данъчни и правни консултации, бизнес консултиране, управленски консултации, застрахователни, осигурителни и здравноосигурителни консултации.

"ВР Груп" ООД е лицензиран застрахователен брокер от Комисията за финансов надзор. Член е на Асоциацията на застрахователните брокери в България.

"ВР Груп" ООД е управлявано и представлявано от Васимир Радулов, дипломиран финансов консултант, член на Института на дипломираните финансови консултанти, член на Международния институт на вътрешните одитори и Института на вътрешните одитори в България, член на Българската макроикономическа асоциация, сертифициран от Комисията за финансов надзор.

Член на Упранителният съвет (УС) при Асоциацията на застрахователните брокери в България (АЗББ), Секретар на УС на АЗББ, Член на Съюза на българските журналисти, Член на International Organization of Journalist, Член на Съюза на икономистите в България.

Васимир Радулов има завършени образования, курсове и специализации в областта на счетоводството, финансите и одита, както и в други стопански, и научни сфери – застраховане и осигуряване, национална сигурност и отбрана, философия, и други. Завършил е Софийската математическа гимназия, има бакалавърска степен от УНСС по "Застраховане и социално дело". Той е магистър по – "Застраховане и социално дело", УНСС; магистър по "Счетоводство и одит на публичния сектор" Стопанска академия, гр. Свищов; магистър по "Публични финанси", УНСС; магистър по "Реторика", Философски факултет при Софийскии университет; магистър по "Национална сигурност и отбрана" Военна академия "Г.С.Раковски", гр. София.

Васимир Радулов има завършен майсторски бизнес клас по "Финанси и банково дело" при Българския форум на бизнес лидерите, завършен майсторски клас по "Новости и процеси при управление на проблемните и лоши вземания" при Висшето училище по застраховане и финанси, курс по "Кризисен PR" при M3 Communications College.

Чрез марката ВР КОНСУЛТ, ВР ГРУП ООД предлоставя на своите клиенти и пратньори сулуги свързани с изготвянето и управлението по различни европейски програми. Екипът има дългогодишен опит в работата в различните евпорейски програми. Компанията има множество изпълени и реализирани проекти по "Програма за развитие на селските райони" и "Развитие на човешките ресуси".