• ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
  • ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА

Екип с дългогодишен опит в работата по различни European Programmes - изпълнени и реализирани -

Кои Сме Ние

ВР КОНСУЛТ е бранд на компанията - "ВР ГРУП" ООД

"ВР ГРУП" ООД е търговско дружество предоставящо финансови и счетоводни услуги, одит, данъчни и правни консултации, бизнес консултиране, управленски консултации, застрахователни, осигурителни и здравноосигурителни консултации.

"ВР Груп" ООД е лицензиран застрахователен брокер от Комисията за финансов надзор. Член е на Асоциацията на застрахователните брокери в България.

"ВР Груп" ООД е управлявано и представлявано от Васимир Радулов, дипломиран финансов консултант, член на Института на дипломираните финансови консултанти, член на Международния институт на вътрешните одитори и Института на вътрешните одитори в България, член на Българската макроикономическа асоциация, сертифициран от Комисията за финансов надзор.